Ο Δ. Πανοζάχος στο Metropolis Radio συζητά τα μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω Covid-19

//Ο Δ. Πανοζάχος στο Metropolis Radio συζητά τα μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω Covid-19

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτρης, στο Metropolis Radio στις 02/05/2020. Θέμα συζήτησης: Άποψη για τα συνεχιζόμενα μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω Covid -19.

Την συνέντευξη μπορείτε να την βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: