10ετής μεταβολή του βιοτικού επιπέδου στη χώρα – Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο Focus FM στις 27-8-2018

//10ετής μεταβολή του βιοτικού επιπέδου στη χώρα – Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο Focus FM στις 27-8-2018

Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτριος, στο ραδιόφωνο Focus FM και στην εκπομπή Focus Press. Θέμα συζήτησης: 10ετής μεταβολή του βιοτικού επιπέδου στη χώρα.