Αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία

//Αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία

Οι αιτήσεις υπαγωγής για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία από σήμερα μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά.