Αναπτυξιακά Προγράμματα – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Νέα Δράση του ΕΣΠΑ: «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Επιλέξιμοι ΚΑΔ. Σύνοψη της δράσης ποιοτικός εκσυγχρονισμός. Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Προκήρυξη του Προγράμματος «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για την αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικής

Νέα Προγράμματα Ψηφιακής Αναβάθμισης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Σύνοψη Δράσης Ψηφιακό Άλμα. Σύνοψη Δράσης Ψηφιακό Βήμα. Μη επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ). Δημοσιεύθηκαν οι Προκηρύξεις των δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, με

Παράταση του Προγραμματος για την Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών για τη δράση  «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μέχρι τη Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00. Σύνοψη Προγράμματος. Για

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης

Ξεκινά την Τετάρτη 17/01/2017 και ώρα 11:00, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους  και επιχειρήσεις

Αναπτυξιακός Νόμος: Προκήρυξη «Γενικής Επιχειρηματικότητας»

Πρόσκληση Ανοιχτή έως 7/5/2018.   Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα

Πρόγραμμα για την προώθηση της εξωστρέφειας: «Επιχειρούμε Έξω»

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 18/01/2018 – Αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας. Σύνοψη Προγράμματος Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση του Νέου Προγράμματος του ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», που  στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών,

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους Δήμους της χώρας και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών

Πρόγραμμα για την Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ανοιχτή πρόσκληση έως 15 Μαιου 2018. Σύνοψη Προγράμματος. Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του

Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της