Αναπτυξιακά Προγράμματα – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Παράταση Προθεσμίας για τους επενδυτές που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΜΜΕ

Παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Ανάπτυξη Πωλήσεων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. υλοποιεί το παρακάτω πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης: Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης A/A 1: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το