Αναπτυξιακά Προγράμματα – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Πρόγραμμα για την ενίσχυση Τουριστικών επιχειρήσεων (Αναμένεται)

Ανακοινώθηκε ότι θα προδημοσιευθεί μέσα στον Σεπτέμβριο νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Με επίσημη προκήρυξη θα ανακοινωθούν

Παράταση Προθεσμίας για τους επενδυτές που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΜΜΕ

Παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Ανάπτυξη Πωλήσεων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. υλοποιεί το παρακάτω πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης: Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης A/A 1: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το