Εκπαιδευτικά

/Εκπαιδευτικά

ΔΛΠ Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Δημοσίων Μονάδων Υγείας

Η εταιρεία Ορθολογισμός Α.Ε. οργάνωσε και υλοποίησε σεμινάριο εκπαίδευσης στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Θέμα εκπαίδευσης ήταν τα «ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Εκπαίδευση Υπαλλήλων ΑΕΙ – ΤΕΙ στο Υπουργείο Παιδείας

Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης Οικονομικών υπηρεσιών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως δικαιούχων υλοποίησης έργων του ΕΠΕΔΒΜ», η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. διοργάνωσε σεμινάριο επιμόρφωσης των Στελεχών των Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΛΠ Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Δημοσίων Μονάδων Υγείας

Η εταιρεία Ορθολογισμός Α.Ε. οργάνωσε και υλοποίησε σεμινάριο εκπαίδευσης στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Θέμα εκπαίδευσης ήταν τα «ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.»

Η «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΠΓΕΣ Α.Ε.» ως εταίρος της Α.Σ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με αντικείμενο: