Νόμοι – Εγκύκλιοι

/Νόμοι – Εγκύκλιοι

Καταστάσεις υπόχρεων σε δήλωση Πόθεν Έσχες

Δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική καταχώριση από τους φορείς, των καταστάσεων για τους υπόχρεους υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003. Σύμφωνα με

Υποβολή Πόθεν Έσχες

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι ημερομηνίες υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 έως την δημοσίευση του νόμου και

ΕΦΚΑ: Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

Δ.15/Δ΄/12061/293  (ΦΕΚ  Β’ 773/06.03.2018)Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Άρθρο 1 1. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες

Βεβαίωση αποδοχών φορολογικού έτους 2017 – ΠΟΛ. 1045/14.3.2018

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1045/14.3.2018 με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς

Μητρώο Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών – Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Δημιουργήθηκε η εφαρμογή μητρώου Επαγγελματικών Λογαριασμών (Ε.Λ.), όπου  η επιχείρηση (υπόχρεος) δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση τον/τους Ε.Λ. σε μορφή IBAN, όπου δέχεται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως,

Διαδικασία – δικαιολογητικά Απόδοσης Α.Φ.Μ., Μεταβολής Στοιχείων – Έναρξης, Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις των άρθρων

ΝΟΜΟΣ 4488/2017

Παρακάτω παρατίθεται ο Νόμος 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». Νόμος.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την εγκατάσταση POS από τις επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α΄ 240). Άρθρο 1 Καθορισμός υπόχρεων δικαιούχων πληρωμής και προθεσμία συμμόρφωσηςΟι

Δηλώσεις Πόθεν έσχες 2016

Με τις τροποποίηση του Ν.3213/2003 που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των υπόχρεων υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες». Πέρα όσων ασχολούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη διαχείριση