Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016

//Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016
aade

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο οδηγός συμπλήρωσης της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2016.

Δείτε τον Οδηγό.