Γνωστοποίηση ξεχωριστής δήλωσης (Φορολογικό διαζύγιο)

//Γνωστοποίηση ξεχωριστής δήλωσης (Φορολογικό διαζύγιο)

Έως 28 Φεβρουαρίου 2020, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (Φορολογική δήλωση 2020).

Η δήλωση είναι δεσμευτική για τον κάθε σύζυγο και δεν μπορεί να ανακληθεί μετά τις 28/2/2020.