Μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου – Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο Focus FM στις 29-10-2018

//Μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου – Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο Focus FM στις 29-10-2018

Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτριος, στο ραδιόφωνο Focus FM και στην εκπομπή Focus Press. Θέμα συζήτησης: Μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.