Μη αναγραφή βάσιμου λόγου απόλυσης & έλεγχοι για τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας – Focus FM 21-8-2019

//Μη αναγραφή βάσιμου λόγου απόλυσης & έλεγχοι για τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας – Focus FM 21-8-2019

Ο Αντιπρόεδρος της Ορθολογισμός ΑΕ Φωτιάδης Παναγιώτης, στο ραδιόφωνο Focus FM και στην εκπομπή Focus Press. Θέματα συζήτησης: Λειτουργία νέας εφαρμογής για μη αναγραφή βάσιμου λόγου απόλυσης & έλεγχοι οικονομικής αστυνομίας για τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.