Μισθώματα υποβολή δήλωσης COVID για Οκτώβριο και Νοέμβριο έως 31/12/2020

/, Οικονομική Επικαιρότητα/Μισθώματα υποβολή δήλωσης COVID για Οκτώβριο και Νοέμβριο έως 31/12/2020