Ο Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και στην εκπομπή «Τώρα… Ό,τι συμβαίνει» στις 13-1-2019

//Ο Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και στην εκπομπή «Τώρα… Ό,τι συμβαίνει» στις 13-1-2019

Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτρης, στο κανάλι OPEN TV και στην εκπομπή «Τώρα… Ό,τι συμβαίνει» στις 13 Ιανουαρίου 2019.