O Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και την εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ 5:30 στις 12-9-2019

//O Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και την εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ 5:30 στις 12-9-2019
Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτρης, στο κανάλι OPEN TV και την εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ 5:30 στις 12 Σεπτεμβρίου 2019.