O Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και την εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στις 28-8-2019

//O Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και την εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στις 28-8-2019

Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτρης, στο κανάλι OPEN TV και την εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στις 28 Αυγούστου 2019.