Παράταση για την υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Προμηθευτών – Πελατών

//Παράταση για την υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Προμηθευτών – Πελατών

Με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρατείνεται έως τις 10 Απριλίου, η προθεσμία υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών έτους 2016.