Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Θ.) «Νέοι Ορίζοντες»

//Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Θ.) «Νέοι Ορίζοντες»