Εκπαίδευση

/Tag:Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική επίσκεψη του ΙΕΚ Τριανδρίας στις εγκαταστάσεις της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης, Εκπαιδευόμενα Στελέχη Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου του ΙΕΚ Τριανδρίας επισκέφτηκαν τους χώρους εργασίας της Ορθολογισμός Α.Ε. Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για το αντικείμενο, τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και τις

ΔΛΠ Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Δημοσίων Μονάδων Υγείας

Η εταιρεία Ορθολογισμός Α.Ε. οργάνωσε και υλοποίησε σεμινάριο εκπαίδευσης στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Θέμα εκπαίδευσης ήταν τα «ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Εκπαίδευση Υπαλλήλων ΑΕΙ – ΤΕΙ στο Υπουργείο Παιδείας

Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης Οικονομικών υπηρεσιών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως δικαιούχων υλοποίησης έργων του ΕΠΕΔΒΜ», η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. διοργάνωσε σεμινάριο επιμόρφωσης των Στελεχών των Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΛΠ Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Δημοσίων Μονάδων Υγείας

Η εταιρεία Ορθολογισμός Α.Ε. οργάνωσε και υλοποίησε σεμινάριο εκπαίδευσης στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Θέμα εκπαίδευσης ήταν τα «ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.»

Η «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΠΓΕΣ Α.Ε.» ως εταίρος της Α.Σ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με αντικείμενο: